Authorities and Offices

Go up to category: Essentials

Authorities and Offices

Logo Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, Urząd Miasta Łodzi
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki, Urząd Miasta Łodzi

Address: ul. Piotrkowska 104
90-423 Łódź

Telephone: (+48) 42 638 58 80

Fax: (+48) 42 638 40 90

Web page: www.uml.lodz.pl

Logo Izba Celna w Łodzi
Izba Celna w Łodzi

Address: ul. Lodowa 97
93-232 Łódź

Telephone: (+48) 42 638 82 22

Fax: (+48) 42 638 83 50

Web page: www.lodz.scelna.gov.pl/start

Logo Łódzki Urząd Wojewódzki
Łódzki Urząd Wojewódzki

Address: ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telephone: (+48) 42 664 10 00

Fax: (+48) 42 664 10 01

Web page: www.lodz.uw.gov.pl/

Logo Łódź Film Commission
Łódź Film Commission

Address: ul. Piotrkowska 102
90-926 Łódź

Telephone: (+48) 42 638 55 46

Web page: www.lodzfilmcommission.pl

Logo Polska Izba Turystyki – Oddział w Łodzi
Polska Izba Turystyki – Oddział w Łodzi

Address: ul. Piotrkowska 87 (adres korespondencyjny)
90-423 Łódź

Telephone: (+48) 510 369 226

Web page: www.pitlodz.pl

Logo Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego

Address: ul. Sienkiewicza 67
90-009 Łódź

Telephone: (+48) 42 663-77-33

Fax: (+48) 42 662-09-72

Web page: www.rotwl.pl

Logo Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Address: al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Telephone: (+48) 42 663 33 80

Telephone: (+48) 695 356 594

Web page: www.lodzkie.pl

Logo Urząd Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi

Address: ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Telephone: (+48) 42 638 44 44

Fax: (+48) 42 272 60 01

Web page: www.uml.lodz.pl

first - previous - 1 - next - last